Povinně zveřejňované informace

1. Název

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 1. 9. 2014

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.

Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

3. Organizační struktura

 • Statutární orgán, ředitel školy
  • Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy
  • Zástupce ředitele školy
   • pedagogičtí pracovníci
   • ekonomický úsek
  • provozní pracovníci

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Špitálská 2/700
190 00 Praha 9

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Špitálská 2/700
190 00 Praha 9

4.3 Úřední hodiny

pondělí–čtvrtek: 8:00–11:00 hod. a 12:00–16:30 hod.
pátek 8:00–13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

+420 283893123
+420 283891459

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.gymspit.cz

4.6 Adresa e-podatelny

-

4.7 Emailová adresa

[email protected]

5. Případné platby lze poukázat

na bankovní účet: 128500207/0100
na účet školní jídelny: 128510237/0100

6. IČO

63831562

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se podávají na adrese:

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Špitálská 2/700
190 00 Praha 9

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

12. Formuláře

Přihláška ke vzdělávání

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce.

13.2 Vydané právní předpisy

14. Úhrady za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • černobílá kopie/tisk stránky A4 Kč 2,–
 • černobílá kopie/tisk stránky A3 Kč 5,–
 • barevná kopie/tisk stránky A4 Kč 25,–
 • zpracování požadovaných výstupů pracovníkem školy dle hodinové mzdy pracovníka (50% záloha předpokládané ceny předem)
 • poskytnutí požadovaných výstupů na elektronickém nosiči dat (cena nosiče + Kč 50,–)
 • informační brožura dle nákladů na tisk
 • poštovné dle skutečných nákladů

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

15. Licenční smlouvy

15.1 Vzory licenčních smluv

15.2 Výhradní licence

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

V Praze 1. 3. 2023

Antonín Zajíc, ředitel školy