Volitelné a nepovinné předměty

VOLBU PROVEDETE ZDE (od pondělí 11. března 2024 od 14:00 hod., kdy bude zveřejněn i odkaz volbu).

Volitelné a nepovinné předměty pro školní rok 2024/2025 
Třídy - označení v příštím roce - volitelné2.V3.V4.V5.V6.V2.B7.V3.B8.V4.B
Německý jazykx         
Francouzský jazykx         
Španělský jazykx         
Výtvarná výchova   x      
Hudební výchova   x      
Literární seminář      xxxx
Seminář z českého jaz. a literatury        xx
Seminář z anglického jazyka        xx
Anglický jazyk - příprava na C1      xxxx
Konverzace v německém jazyce      xxxx
Konverzace v anglickém jazyce  x       
Německy mluvící země - úvod  x       
Španělsky mluvící země - úvod  x       
Seminář ze španělského jazyka      x x 
Společenskovědní seminář      xxxx
Filosoficko-etický seminář        xx
Právo v praxi      xx  
Seminář z dějepisu      xxxx
Seminář ze zeměpisu      xxxx
Geopolitika      xxxx
Seminář a cv. z matematiky  - stát.      xxxx
Seminář a cvičení z matematiky- škol.      xxxx
Seminář a cvičení z fyziky        xx
Vybrané kapitoly z fyziky      xx  
Seminář a cvičení z chemie      xxxx
Seminář a cvičení z biologie      xxxx
Programování      xxxx
 
Třídy - označení v příštím roce - nepovinné2.V3.V4.V5.V6.V2.B7.V3.B8.V4.B
Anglický jazyk (doučování)x         
Anglický jazyk (příprava na B2F)     x     
Konverzace v anglickém jazycexx x x    
Francouzský jazyk (nep. začátečníci) xxxxxxx  
Francouzský jazyk (nep. pro pokračující)    xxx   
Francouzský jazyk nepovinný př. na DELF    x  x  
Konverzace ve francouzské jazyce    xx x  
Geopolitika    xxxxxx
Sportovní hry - florbal (chlapci)xxxxxxxxxx
Sportovní hry - florbal (dívky)xxxxxxxxxx
Sportovní hry - basketbal  (chlapci)xxxxxxxxxx
Základy tancexxx       
Sportovní hry - odbíjená (dívky) xxxxxxxxx
Jóga - dívky xxxxxxxxx
Sportovní lezeníxxxxxxxxxx
Kondiční cvičení    xxxxxxx
Sportovní hry - kopaná (chlapci)xxxxxxxxxx

Studenti budoucí 7.V a 3.B si vyberou čtyři volitelné předměty. Limit pro Právo v praxi max. 20 studentů.
Studenti budoucí 8.V a 4.B si vyberou tři volitelné předměty.
Studenti budoucí 2.V (sekundy) volí druhý cizí jazyk z nabídky německý jaz., španělský jaz., francouzský jaz.
Studenti budoucí 4.V (kvarty) si vyberou jeden volitelný předmět z nabídky: konverzace v anglickém jazyce, německy mluvící země, španělsky mluvící země
Studenti budoucí 5.V (kvinty) volí předmět estetické výchovy z nabídky výtvarná výchova a hudební výchova.
Z nepovinných předmětů sportovního zaměření si studenti volí maximálně dva předměty.