Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.gymspit.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku: www.gymspit.cz

Stav souladu:

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při zohlednění § 3, odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb. platného pro školy a školská zařízení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15.9. 2020, revidováno 31.8. 2022

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Za přístupnost internetových stránek/mobilní aplikace je v organizaci zodpovědný správce webu, tel: 283893123. 

Postupy pro prosazování práva 

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

 

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail:  pristupnost@mvcr.cz 

Prohlášení bude revidováno 1 x ročně.

 

V Praze dne 31. 8. 2022

Antonín Zajíc v.r.